We Two

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên trên màn hình để di chuyển. Chạm vào một ký tự để chuyển đổi giữa chúng.

Nhân vật màu tím có thể chạy và nhảy, còn nhân vật màu xanh trượt và bỏ lại các khối khi họ di chuyển. Chuyển sang nhân vật màu tím để chạy và nhảy trên các khối.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cổng của họ mà không đụng độ nhau.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Q hoặc phím cách để chuyển đổi giữa các ký tự.

Nhân vật màu tím có thể chạy và nhảy, còn nhân vật màu xanh trượt và bỏ lại các khối khi họ di chuyển. Chuyển sang nhân vật màu tím để chạy và nhảy trên các khối.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cổng của họ mà không đụng độ nhau.

4.1 Rating Star
264
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên trên màn hình để di chuyển. Chạm vào một ký tự để chuyển đổi giữa chúng.

Nhân vật màu tím có thể chạy và nhảy, còn nhân vật màu xanh trượt và bỏ lại các khối khi họ di chuyển. Chuyển sang nhân vật màu tím để chạy và nhảy trên các khối.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cổng của họ mà không đụng độ nhau.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Q hoặc phím cách để chuyển đổi giữa các ký tự.

Nhân vật màu tím có thể chạy và nhảy, còn nhân vật màu xanh trượt và bỏ lại các khối khi họ di chuyển. Chuyển sang nhân vật màu tím để chạy và nhảy trên các khối.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cổng của họ mà không đụng độ nhau.

4.1 Rating Star
264
Phiếu bầu