Wheely

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

4.7 Rating Star
29,791
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

4.7 Rating Star
29,791
Phiếu bầu