Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

White Ball

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(14,422 Phiếu bầu)
Release :
Nov 23, 2021

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để xoay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để quay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(14,422 Phiếu bầu)
Release :
Nov 23, 2021

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để xoay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để quay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

4.2 Rating Star
14,422
Phiếu bầu