Trò chơi cắt dây

Những đốm màu, người ngoài hành tinh yêu thích sushi và chim cánh cụt có điểm gì chung? Tất cả họ đều cần sự giúp đỡ của bạn! Lập kế hoạch cẩn thận khi bạn cắt dây thừng, dây xích, v.v. trong các trò chơi logic và vật lý này.