15

Roots

Mga tagubilin

Ang iyong layunin ay mahanap ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya! Kapag nakakita ka ng text prompt, mag-click sa isang card para pumili.

Gawin ang iyong mga pagpipilian nang matalino. Kung magkasakit ka o uuwi ka nang mag-isa, kailangan mong simulan ang paghahanap nang buo.

Ang iyong layunin ay mahanap ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya! Kapag nakakita ka ng text prompt, mag-click sa isang card para pumili.

Gawin ang iyong mga pagpipilian nang matalino. Kung magkasakit ka o uuwi ka nang mag-isa, kailangan mong simulan ang paghahanap nang buo.

4.3 Rating Star
987
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Ang iyong layunin ay mahanap ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya! Kapag nakakita ka ng text prompt, mag-click sa isang card para pumili.

Gawin ang iyong mga pagpipilian nang matalino. Kung magkasakit ka o uuwi ka nang mag-isa, kailangan mong simulan ang paghahanap nang buo.

Ang iyong layunin ay mahanap ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya! Kapag nakakita ka ng text prompt, mag-click sa isang card para pumili.

Gawin ang iyong mga pagpipilian nang matalino. Kung magkasakit ka o uuwi ka nang mag-isa, kailangan mong simulan ang paghahanap nang buo.

4.3 Rating Star
987
Boto