15

Color Robos

Mga tagubilin

Gamitin ang Arrow Keys o WASD para lumipat. Ang iyong layunin ay ilagay ang tamang kulay na robot sa tamang kulay na tile!

Itulak ang mga robot upang pagsamahin ang mga kulay o alisin ang mga clone.

Gamitin ang Arrow Keys o WASD para lumipat. Ang iyong layunin ay ilagay ang bawat robot sa tamang kulay na tile!

Itulak ang mga robot upang pagsamahin ang mga kulay o alisin ang mga clone. Maaari mo lamang pagsamahin ang dalawang robot na may mga pangunahing kulay o mga robot na may parehong kulay.

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Gamitin ang Arrow Keys o WASD para lumipat. Ang iyong layunin ay ilagay ang tamang kulay na robot sa tamang kulay na tile!

Itulak ang mga robot upang pagsamahin ang mga kulay o alisin ang mga clone.

Gamitin ang Arrow Keys o WASD para lumipat. Ang iyong layunin ay ilagay ang bawat robot sa tamang kulay na tile!

Itulak ang mga robot upang pagsamahin ang mga kulay o alisin ang mga clone. Maaari mo lamang pagsamahin ang dalawang robot na may mga pangunahing kulay o mga robot na may parehong kulay.