15

Else Walker

Mga tagubilin

Italaga ang iyong mga utos sa pamamagitan ng pag-drag sa mga disk sa mga puwang.

Kung TOTOO ang pula at puti na mga kundisyon, gagawin ng robot ang purple na aksyon. Sa sandaling FALSE ang mga kundisyon, isasagawa ng robot ang aksyon sa ELSE line.

Kailangan ng isang segundo para mag-isip? Pindutin ang power para i-off ang robot. (Kung hindi nakikinig ang robot sa mga tagubilin, tiyaking naka-on ito.)

Italaga ang iyong mga utos sa pamamagitan ng pag-drag sa mga disk sa mga puwang.

Kung TOTOO ang pula at puti na mga kundisyon, gagawin ng robot ang purple na aksyon. Sa sandaling FALSE ang mga kundisyon, isasagawa ng robot ang aksyon sa ELSE line.

Kailangan ng isang segundo para mag-isip? Pindutin ang power para i-off ang robot. (Kung hindi nakikinig ang robot sa mga tagubilin, tiyaking naka-on ito.)

3.3 Rating Star
13,044
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Italaga ang iyong mga utos sa pamamagitan ng pag-drag sa mga disk sa mga puwang.

Kung TOTOO ang pula at puti na mga kundisyon, gagawin ng robot ang purple na aksyon. Sa sandaling FALSE ang mga kundisyon, isasagawa ng robot ang aksyon sa ELSE line.

Kailangan ng isang segundo para mag-isip? Pindutin ang power para i-off ang robot. (Kung hindi nakikinig ang robot sa mga tagubilin, tiyaking naka-on ito.)

Italaga ang iyong mga utos sa pamamagitan ng pag-drag sa mga disk sa mga puwang.

Kung TOTOO ang pula at puti na mga kundisyon, gagawin ng robot ang purple na aksyon. Sa sandaling FALSE ang mga kundisyon, isasagawa ng robot ang aksyon sa ELSE line.

Kailangan ng isang segundo para mag-isip? Pindutin ang power para i-off ang robot. (Kung hindi nakikinig ang robot sa mga tagubilin, tiyaking naka-on ito.)

3.3 Rating Star
13,044
Boto