15

Astray 2

Mga tagubilin

Use WASD or the Arrow Keys to roll around. Your goal is to find your way out of the maze! Can you make it out of all 50 mazes and crown yourself the champion of Astray 2?

Gamitin ang WASD o ang Arrow Keys para umikot. Ang iyong layunin ay upang mahanap ang iyong paraan sa labas ng maze! Magagawa mo ba ito sa lahat ng 50 maze at koronahan ang iyong sarili bilang kampeon ng Astray 2?

4.5 Rating Star
1,183
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Use WASD or the Arrow Keys to roll around. Your goal is to find your way out of the maze! Can you make it out of all 50 mazes and crown yourself the champion of Astray 2?

Gamitin ang WASD o ang Arrow Keys para umikot. Ang iyong layunin ay upang mahanap ang iyong paraan sa labas ng maze! Magagawa mo ba ito sa lahat ng 50 maze at koronahan ang iyong sarili bilang kampeon ng Astray 2?

4.5 Rating Star
1,183
Boto