Astray 2

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to roll around. Your goal is to find your way out of the maze! Can you make it out of all 50 mazes and crown yourself the champion of Astray 2?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để cuộn xung quanh. Mục tiêu của bạn là tìm đường ra khỏi mê cung! Liệu bạn có thể vượt qua tất cả 50 mê cung và đăng quang ngôi vị quán quân của Astray 2 không?

4.5 Rating Star
1,176
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to roll around. Your goal is to find your way out of the maze! Can you make it out of all 50 mazes and crown yourself the champion of Astray 2?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để cuộn xung quanh. Mục tiêu của bạn là tìm đường ra khỏi mê cung! Liệu bạn có thể vượt qua tất cả 50 mê cung và đăng quang ngôi vị quán quân của Astray 2 không?

4.5 Rating Star
1,176
Phiếu bầu