15

Tilted Tiles

Mga tagubilin

Use WASD or the Arrow Keys to move. Your goal is to clear all the tiles without falling off the level!

You can attach yourself to other blocks by colliding with them. Watch your step or you might tumble off the path!

Gamitin ang WASD o ang Arrow Keys para lumipat. Ang iyong layunin ay i-clear ang lahat ng mga tile nang hindi bumabagsak sa antas!

Maaari mong ilakip ang iyong sarili sa iba pang mga bloke sa pamamagitan ng pagbangga sa kanila. Bantayan ang iyong hakbang o baka mahulog ka sa landas!

4.4 Rating Star
5,361
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Use WASD or the Arrow Keys to move. Your goal is to clear all the tiles without falling off the level!

You can attach yourself to other blocks by colliding with them. Watch your step or you might tumble off the path!

Gamitin ang WASD o ang Arrow Keys para lumipat. Ang iyong layunin ay i-clear ang lahat ng mga tile nang hindi bumabagsak sa antas!

Maaari mong ilakip ang iyong sarili sa iba pang mga bloke sa pamamagitan ng pagbangga sa kanila. Bantayan ang iyong hakbang o baka mahulog ka sa landas!

4.4 Rating Star
5,361
Boto