Học bay

Chế tạo tên lửa và bay vào vũ trụ. Giúp chim cánh cụt của bạn bay giống như những con chim khác.