Trò chơi loại bỏ khối

Đừng để những khối này cản đường bạn! Sử dụng kỹ năng, sự sáng tạo và con mắt vật lý, hãy loại bỏ những khối đá phiền phức đó để bạn có thể đánh thức ông già Noel, hướng dẫn Icesters đến nơi an toàn và cho sóc chuột ăn.