Trò chơi thời gian

Duỗi các ngón tay của bạn và sẵn sàng chơi! Tất cả các trò chơi này đều yêu cầu phản ứng nhanh và thời gian gấp đôi. Sử dụng phản xạ của bạn để nhảy, né tránh, đổi hướng hoặc phản ứng kịp thời với những trò chơi đòi hỏi kỹ năng này!