Trò chơi xếp hình nền tảng

Bạn đã bao giờ tự hỏi một thế giới không có nhảy sẽ như thế nào chưa? Đối với phiên bản này và nhiều phiên bản thử thách não bộ hơn của nền tảng cuộn bên bất tử, bạn sẽ cần phải sử dụng phím cách đó một cách tiện dụng... và tư duy phân tích!