Kết hợp 3 trò chơi

Những trò chơi này đều hướng đến việc tạo và xóa các nhóm đá quý, đốm màu, khối và chim. Một số sẽ kiểm tra kỹ năng hoán đổi của bạn, trong khi những người khác kiểm tra mục tiêu hoặc thời gian của bạn. Dù bằng cách nào, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một thử thách thú vị!