Trò chơi xây dựng

Lấy một chiếc mũ cứng và xây dựng! Bạn sẽ cần xây dựng lớn hơn và tốt hơn để làm chủ từng thử thách xây dựng này. Cho dù đó là tháp, hệ thống ống nước hay domino, sẽ rất khó để giữ mọi thứ lại với nhau. Và nếu mọi thứ tan thành từng mảnh, hãy coi chừng bên dưới!