Xây dựng trò chơi

Dù lớn hay nhỏ, những trò chơi này đều có những thử thách mà bạn phải vượt qua. Xây dựng những cây cầu, dẫn đường bằng tia laze, lắp ráp những cỗ máy domino điên rồ và nhiều thứ khác nữa! Lấy chiếc mũ cứng của bạn và bắt đầu làm việc!