B.

Hướng dẫn

Công việc của bạn là thử nghiệm trò chơi mới này. Tất cả những gì bạn phải làm là đến bờ bên kia bằng cách nhảy lên các bục.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn SPACE để nhảy. Nếu bạn không thể vượt qua, hãy nhấn B để có các nền tảng mới!

Công việc của bạn là thử nghiệm trò chơi mới này. Tất cả những gì bạn phải làm là đến bờ bên kia bằng cách nhảy lên các bục.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn SPACE để nhảy. Nếu bạn không thể vượt qua, hãy nhấn B để có các nền tảng mới!

4.5 Rating Star
5,497
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Công việc của bạn là thử nghiệm trò chơi mới này. Tất cả những gì bạn phải làm là đến bờ bên kia bằng cách nhảy lên các bục.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn SPACE để nhảy. Nếu bạn không thể vượt qua, hãy nhấn B để có các nền tảng mới!

Công việc của bạn là thử nghiệm trò chơi mới này. Tất cả những gì bạn phải làm là đến bờ bên kia bằng cách nhảy lên các bục.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn SPACE để nhảy. Nếu bạn không thể vượt qua, hãy nhấn B để có các nền tảng mới!

4.5 Rating Star
5,497
Phiếu bầu