B-Cubed

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển khối vàng xung quanh bảng và loại bỏ các khối. Loại bỏ tất cả các khối trên đường đến khối màu đỏ.

Trượt khối lập phương bằng các mũi tên trên bàn phím của bạn. Mục tiêu của bạn là vượt qua từng ô vuông trên đường đến ô vuông cuối cùng.

Cách chơi B-Cubed trên điện thoại của bạn

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể chơi B-Cubed trên điện thoại của mình không? Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu đã lưu của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

4.4 Rating Star
110,108
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển khối vàng xung quanh bảng và loại bỏ các khối. Loại bỏ tất cả các khối trên đường đến khối màu đỏ.

Cách chơi B-Cubed trên điện thoại của bạn

Để chơi B-Cubed dễ dàng bất cứ lúc nào, bạn có thể thêm nó trực tiếp vào điện thoại của mình dưới dạng ứng dụng. Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu lưu trong trò chơi của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

Trượt khối lập phương bằng các mũi tên trên bàn phím của bạn. Mục tiêu của bạn là vượt qua từng ô vuông trên đường đến ô vuông cuối cùng.

4.4 Rating Star
110,108
Phiếu bầu