Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blue Turn

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(365 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2018

Hướng dẫn

Biến mọi ô màu xanh lam. Nhấn vào một mũi tên để lật tất cả các ô theo hướng đó. Chọn thứ tự một cách cẩn thận để bạn không vô tình lật lại những viên gạch màu xanh của mình.

Mục tiêu của bạn là biến mọi viên gạch thành màu xanh lam. Nhấp vào một mũi tên để lật tất cả các ô trong hàng hoặc cột đó. Chọn thứ tự một cách cẩn thận để bạn không vô tình lật lại những viên gạch màu xanh của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(365 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2018

Hướng dẫn

Biến mọi ô màu xanh lam. Nhấn vào một mũi tên để lật tất cả các ô theo hướng đó. Chọn thứ tự một cách cẩn thận để bạn không vô tình lật lại những viên gạch màu xanh của mình.

Mục tiêu của bạn là biến mọi viên gạch thành màu xanh lam. Nhấp vào một mũi tên để lật tất cả các ô trong hàng hoặc cột đó. Chọn thứ tự một cách cẩn thận để bạn không vô tình lật lại những viên gạch màu xanh của mình.

3.7 Rating Star
365
Phiếu bầu