Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cargo Bridge

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(10,693 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 04, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(10,693 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 04, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

4.0 Rating Star
10,693
Phiếu bầu