Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Castle Defense Upgraded

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(22,478 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sên đột biến khổng lồ, zolomite, đội quân troll người máy đáng sợ... và Tệ hơn nữa!! Bạn có thể mua đúng loại vũ khí để bảo vệ lâu đài không? Kiểm tra các trò chơi phòng thủ tháp tuyệt vời khác trên trang Trò chơi phòng thủ tháp của chúng tôi!

Sên đột biến khổng lồ, zolomite, đội quân troll người máy đáng sợ... và Tệ hơn nữa!! Bạn có thể mua đúng loại vũ khí để bảo vệ lâu đài không? Kiểm tra các trò chơi phòng thủ tháp tuyệt vời khác trên trang Trò chơi phòng thủ tháp của chúng tôi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(22,478 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sên đột biến khổng lồ, zolomite, đội quân troll người máy đáng sợ... và Tệ hơn nữa!! Bạn có thể mua đúng loại vũ khí để bảo vệ lâu đài không? Kiểm tra các trò chơi phòng thủ tháp tuyệt vời khác trên trang Trò chơi phòng thủ tháp của chúng tôi!

Sên đột biến khổng lồ, zolomite, đội quân troll người máy đáng sợ... và Tệ hơn nữa!! Bạn có thể mua đúng loại vũ khí để bảo vệ lâu đài không? Kiểm tra các trò chơi phòng thủ tháp tuyệt vời khác trên trang Trò chơi phòng thủ tháp của chúng tôi!

4.1 Rating Star
22,478
Phiếu bầu