Drop

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối ba khối cùng màu. Vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển các khối của bạn. Vuốt xuống để thả chúng. Nhấn vào bất cứ đâu để xoay.

Mục tiêu của bạn là kết nối ba khối cùng màu. Di chuyển chuột để di chuyển các khối của bạn. Nhấp chuột trái để thả chúng. Nhấp chuột phải để xoay.

4.4 Rating Star
9,146
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối ba khối cùng màu. Vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển các khối của bạn. Vuốt xuống để thả chúng. Nhấn vào bất cứ đâu để xoay.

Mục tiêu của bạn là kết nối ba khối cùng màu. Di chuyển chuột để di chuyển các khối của bạn. Nhấp chuột trái để thả chúng. Nhấp chuột phải để xoay.

4.4 Rating Star
9,146
Phiếu bầu