Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Feed the Mooks

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Jun 25, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo và thả trái cây vào Mook cùng màu để làm cho nó biến mất khỏi đống. Hãy chắc chắn lên kế hoạch trước để không có Mook nào rơi khỏi đống!

Sử dụng chuột để kéo và thả trái cây vào Mook cùng màu để làm cho nó biến mất khỏi đống. Hãy chắc chắn lên kế hoạch trước để không có Mook nào rơi khỏi đống!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Jun 25, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo và thả trái cây vào Mook cùng màu để làm cho nó biến mất khỏi đống. Hãy chắc chắn lên kế hoạch trước để không có Mook nào rơi khỏi đống!

Sử dụng chuột để kéo và thả trái cây vào Mook cùng màu để làm cho nó biến mất khỏi đống. Hãy chắc chắn lên kế hoạch trước để không có Mook nào rơi khỏi đống!

3.6 Rating Star
224
Phiếu bầu