Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flip and Go

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,124 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2014

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,124 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2014

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

3.9 Rating Star
3,124
Phiếu bầu