Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flip and Go

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,124 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Sep 29, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,124 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Sep 29, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

Giúp người ngoài hành tinh mang kẹo cho bạn gái của mình. Di chuyển người ngoài hành tinh xung quanh bằng WASD hoặc các phím mũi tên và nhấn Z, X hoặc C để lật ngược thế giới! Nhấn Xuống hoặc S khi bạn gặp bạn gái của người ngoài hành tinh.

3.9 Rating Star
3,124
Phiếu bầu