Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Georganism 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(505 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Mar 06, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Những sinh vật thạch có màu sắc khác nhau với những khả năng khác nhau đi du lịch trên những hòn đảo bí ẩn. Kết hợp chúng để có thể làm những điều mới. Hãy coi chừng con quái vật khủng khiếp!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Những sinh vật thạch có màu sắc khác nhau với những khả năng khác nhau đi du lịch trên những hòn đảo bí ẩn. Kết hợp chúng để có thể làm những điều mới. Hãy coi chừng con quái vật khủng khiếp!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(505 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Mar 06, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Những sinh vật thạch có màu sắc khác nhau với những khả năng khác nhau đi du lịch trên những hòn đảo bí ẩn. Kết hợp chúng để có thể làm những điều mới. Hãy coi chừng con quái vật khủng khiếp!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Những sinh vật thạch có màu sắc khác nhau với những khả năng khác nhau đi du lịch trên những hòn đảo bí ẩn. Kết hợp chúng để có thể làm những điều mới. Hãy coi chừng con quái vật khủng khiếp!

3.5 Rating Star
505
Phiếu bầu