Guess Countries: U.S. States

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn nhập đúng tên, tên đó sẽ được tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên của các trạng thái bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn nhập đúng tên, tên đó sẽ được tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên của các trạng thái bạn đã bỏ lỡ!

4.5 Rating Star
6,192
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn nhập đúng tên, tên đó sẽ được tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên của các trạng thái bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn nhập đúng tên, tên đó sẽ được tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên của các trạng thái bạn đã bỏ lỡ!

4.5 Rating Star
6,192
Phiếu bầu