Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Isoball 3

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,457 Phiếu bầu)
Release :
Aug 06, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các khối, mũi tên, đường dốc, cầu, v.v. được cung cấp trong khu vực ở phía dưới để tạo đường cho bóng đi đến lỗ mà không bị rơi và vỡ. Bấm liên tục vào một đối tượng ở vùng dưới cùng để xoay nó.

Sử dụng các khối, mũi tên, đường dốc, cầu, v.v. được cung cấp trong khu vực ở phía dưới để tạo đường cho bóng đi đến lỗ mà không bị rơi và vỡ. Bấm liên tục vào một đối tượng ở vùng dưới cùng để xoay nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,457 Phiếu bầu)
Release :
Aug 06, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các khối, mũi tên, đường dốc, cầu, v.v. được cung cấp trong khu vực ở phía dưới để tạo đường cho bóng đi đến lỗ mà không bị rơi và vỡ. Bấm liên tục vào một đối tượng ở vùng dưới cùng để xoay nó.

Sử dụng các khối, mũi tên, đường dốc, cầu, v.v. được cung cấp trong khu vực ở phía dưới để tạo đường cho bóng đi đến lỗ mà không bị rơi và vỡ. Bấm liên tục vào một đối tượng ở vùng dưới cùng để xoay nó.

3.6 Rating Star
1,457
Phiếu bầu