Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jelly Jumper

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,706 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Release:
Aug 13, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào hướng bạn muốn thạch nhảy. Nhảy lên từng khối thạch để phá vỡ chúng và mở ra cánh cổng dẫn đến cấp độ tiếp theo.

Nhảy lên từng khối thạch để phá vỡ chúng và mở một cánh cổng đến cấp độ tiếp theo, sau đó nhảy qua cánh cổng. Sử dụng chuột để nhấp theo hướng bạn muốn thạch nhảy.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,706 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Release:
Aug 13, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào hướng bạn muốn thạch nhảy. Nhảy lên từng khối thạch để phá vỡ chúng và mở ra cánh cổng dẫn đến cấp độ tiếp theo.

Nhảy lên từng khối thạch để phá vỡ chúng và mở một cánh cổng đến cấp độ tiếp theo, sau đó nhảy qua cánh cổng. Sử dụng chuột để nhấp theo hướng bạn muốn thạch nhảy.

4.0 Rating Star
11,706
Phiếu bầu