Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Kick The Shrimp

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(488 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Jan 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để lấy tôm để khởi động anh ta. Kéo theo hướng ngược lại nơi bạn muốn anh ấy đi!

Sử dụng chuột của bạn để lấy tôm để khởi động anh ta. Kéo theo hướng ngược lại nơi bạn muốn anh ấy đi!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(488 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Jan 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để lấy tôm để khởi động anh ta. Kéo theo hướng ngược lại nơi bạn muốn anh ấy đi!

Sử dụng chuột của bạn để lấy tôm để khởi động anh ta. Kéo theo hướng ngược lại nơi bạn muốn anh ấy đi!

3.0 Rating Star
488
Phiếu bầu