Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Liquid Measure 3

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,911 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Oct 08, 2015
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy đúng lượng nước vào các thùng chứa ở cuối màn hình. Sử dụng chuột để nhặt và thả các đồ vật nhấp nháy vào đúng nơi. Sau đó bật công tắc khởi động để bắt đầu dòng nước. Đừng làm đổ bất kỳ thứ gì, nếu không bạn sẽ có một mớ hỗn độn trên tay!

Lấy đúng lượng nước vào các thùng chứa ở cuối màn hình. Sử dụng chuột để nhặt và thả các đồ vật nhấp nháy vào đúng nơi. Sau đó bật công tắc khởi động để bắt đầu dòng nước. Đừng làm đổ bất kỳ thứ gì, nếu không bạn sẽ có một mớ hỗn độn trên tay!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,911 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Oct 08, 2015
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy đúng lượng nước vào các thùng chứa ở cuối màn hình. Sử dụng chuột để nhặt và thả các đồ vật nhấp nháy vào đúng nơi. Sau đó bật công tắc khởi động để bắt đầu dòng nước. Đừng làm đổ bất kỳ thứ gì, nếu không bạn sẽ có một mớ hỗn độn trên tay!

Lấy đúng lượng nước vào các thùng chứa ở cuối màn hình. Sử dụng chuột để nhặt và thả các đồ vật nhấp nháy vào đúng nơi. Sau đó bật công tắc khởi động để bắt đầu dòng nước. Đừng làm đổ bất kỳ thứ gì, nếu không bạn sẽ có một mớ hỗn độn trên tay!

3.3 Rating Star
1,911
Phiếu bầu