Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Max Connect 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(396 Phiếu bầu)
Release :
Dec 03, 2012

Hướng dẫn

Xoay các quả cầu để chúng kết nối với nhau. Trong phần tiếp theo này, bạn cũng sẽ cần bật ra khỏi gương.

Xoay các quả cầu để chúng kết nối với nhau. Trong phần tiếp theo này, bạn cũng sẽ cần bật ra khỏi gương.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(396 Phiếu bầu)
Release :
Dec 03, 2012

Hướng dẫn

Xoay các quả cầu để chúng kết nối với nhau. Trong phần tiếp theo này, bạn cũng sẽ cần bật ra khỏi gương.

Xoay các quả cầu để chúng kết nối với nhau. Trong phần tiếp theo này, bạn cũng sẽ cần bật ra khỏi gương.

3.4 Rating Star
396
Phiếu bầu