Mini Flips

Hướng dẫn

Nhấn vào phía bên phải của màn hình để nhảy. Khi bạn đang ở trên nền xoay màu tím hoặc vàng, hãy chạm vào bên trái màn hình để lật qua nền.

Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đồng xu. Tránh những chiếc gai màu đỏ và những đốm màu hồng chặn đường bạn đến vàng.

Nếu bạn muốn thử thách, hãy thử chế độ Speedrun!

Nhấn C, LÊN hoặc Nhấp chuột trái để nhảy. Khi bạn đang ở trên nền xoay màu tím hoặc vàng, hãy nhấn phím SPACE hoặc Nhấp chuột phải để lướt qua nền.

Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đồng xu. Tránh những chiếc gai màu đỏ và những đốm màu hồng chặn đường bạn đến vàng.

Nếu bạn muốn thử thách, hãy thử chế độ Speedrun!

4.4 Rating Star
2,952
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào phía bên phải của màn hình để nhảy. Khi bạn đang ở trên nền xoay màu tím hoặc vàng, hãy chạm vào bên trái màn hình để lật qua nền.

Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đồng xu. Tránh những chiếc gai màu đỏ và những đốm màu hồng chặn đường bạn đến vàng.

Nếu bạn muốn thử thách, hãy thử chế độ Speedrun!

Nhấn C, LÊN hoặc Nhấp chuột trái để nhảy. Khi bạn đang ở trên nền xoay màu tím hoặc vàng, hãy nhấn phím SPACE hoặc Nhấp chuột phải để lướt qua nền.

Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đồng xu. Tránh những chiếc gai màu đỏ và những đốm màu hồng chặn đường bạn đến vàng.

Nếu bạn muốn thử thách, hãy thử chế độ Speedrun!

4.4 Rating Star
2,952
Phiếu bầu