MultiSheep

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấp và di chuyển chuột để xoay góc nhìn của bạn trên thế giới.

Mục tiêu của bạn là đưa chú cừu đến bục màu vàng. Hãy cẩn thận, bạn có thể phải di chuyển nhiều con cừu cùng một lúc, vì vậy hãy lên kế hoạch cho đường đi của bạn cho phù hợp!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấp và kéo chuột để xoay camera.

Mục tiêu của bạn là đưa chú cừu đến bục màu vàng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ di chuyển nhiều con cừu cùng một lúc, vì vậy hãy lên kế hoạch cho đường đi của bạn cho phù hợp!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn Z hoặc U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để bắt đầu lại cấp độ.

4.3 Rating Star
416
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấp và di chuyển chuột để xoay góc nhìn của bạn trên thế giới.

Mục tiêu của bạn là đưa chú cừu đến bục màu vàng. Hãy cẩn thận, bạn có thể phải di chuyển nhiều con cừu cùng một lúc, vì vậy hãy lên kế hoạch cho đường đi của bạn cho phù hợp!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấp và kéo chuột để xoay camera.

Mục tiêu của bạn là đưa chú cừu đến bục màu vàng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ di chuyển nhiều con cừu cùng một lúc, vì vậy hãy lên kế hoạch cho đường đi của bạn cho phù hợp!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn Z hoặc U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để bắt đầu lại cấp độ.

4.3 Rating Star
416
Phiếu bầu