Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nutty Boom

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(356 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Feb 10, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giữ chuột nhấp xuống để tạo ra sự bùng nổ để phóng sóc hạt dẻ. Mục tiêu là để con sóc hạt dẻ thu thập tất cả các loại hạt và đi đến lối ra.

Giữ chuột nhấp xuống để tạo ra sự bùng nổ để phóng sóc hạt dẻ. Mục tiêu là để con sóc hạt dẻ thu thập tất cả các loại hạt và đi đến lối ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(356 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Feb 10, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giữ chuột nhấp xuống để tạo ra sự bùng nổ để phóng sóc hạt dẻ. Mục tiêu là để con sóc hạt dẻ thu thập tất cả các loại hạt và đi đến lối ra.

Giữ chuột nhấp xuống để tạo ra sự bùng nổ để phóng sóc hạt dẻ. Mục tiêu là để con sóc hạt dẻ thu thập tất cả các loại hạt và đi đến lối ra.

3.8 Rating Star
356
Phiếu bầu