Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ringwaves

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(323 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2022

Hướng dẫn

Click the Left Mouse Button to make a shockwave appear. Hold down the mouse button to charge the shockwave. You have a limited number of waves to push the green ball into the green square. If you run out, click the restart button to try again.

Avoid touching anything red!

Nhấp vào Nút chuột trái để làm xuất hiện sóng xung kích. Giữ nút chuột để sạc sóng xung kích. Bạn có một số làn sóng hạn chế để đẩy quả bóng màu xanh lá cây vào ô vuông màu xanh lá cây. Nếu bạn dùng hết, hãy nhấp vào nút khởi động lại để thử lại.

Tránh chạm vào bất cứ thứ gì màu đỏ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(323 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2022

Hướng dẫn

Click the Left Mouse Button to make a shockwave appear. Hold down the mouse button to charge the shockwave. You have a limited number of waves to push the green ball into the green square. If you run out, click the restart button to try again.

Avoid touching anything red!

Nhấp vào Nút chuột trái để làm xuất hiện sóng xung kích. Giữ nút chuột để sạc sóng xung kích. Bạn có một số làn sóng hạn chế để đẩy quả bóng màu xanh lá cây vào ô vuông màu xanh lá cây. Nếu bạn dùng hết, hãy nhấp vào nút khởi động lại để thử lại.

Tránh chạm vào bất cứ thứ gì màu đỏ!

4.3 Rating Star
323
Phiếu bầu