Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rope Star

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,338 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jul 19, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo tâm của sợi dây vào bất kỳ lỗ mở nào để bắt đầu tạo hình. Cố gắng sao chép hình hiển thị ở đầu màn hình!

Nhấn vào nút Khởi động lại để bắt đầu lại cấp độ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào nút Quay lại để hoàn tác. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để hiển thị cách tạo hình dạng từng bước.

Nhấp và kéo tâm của sợi dây vào bất kỳ lỗ mở nào để bắt đầu tạo hình. Cố gắng sao chép hình hiển thị ở đầu màn hình!

Nhấp vào nút Khởi động lại để bắt đầu lại cấp độ. Nếu bạn làm sai, hãy nhấp vào nút Quay lại để hoàn tác. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn để hiển thị cách tạo hình dạng từng bước.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,338 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jul 19, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo tâm của sợi dây vào bất kỳ lỗ mở nào để bắt đầu tạo hình. Cố gắng sao chép hình hiển thị ở đầu màn hình!

Nhấn vào nút Khởi động lại để bắt đầu lại cấp độ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào nút Quay lại để hoàn tác. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để hiển thị cách tạo hình dạng từng bước.

Nhấp và kéo tâm của sợi dây vào bất kỳ lỗ mở nào để bắt đầu tạo hình. Cố gắng sao chép hình hiển thị ở đầu màn hình!

Nhấp vào nút Khởi động lại để bắt đầu lại cấp độ. Nếu bạn làm sai, hãy nhấp vào nút Quay lại để hoàn tác. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn để hiển thị cách tạo hình dạng từng bước.

4.0 Rating Star
1,338
Phiếu bầu