Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Stuck In The Sewers

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,449 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Mar 16, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Đi qua các ống để thu thập tất cả các đồng xu, sau đó vượt qua cấp độ bằng cách di chuyển qua ống màu đỏ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua các ống để thu thập tất cả các đồng xu, sau đó vượt qua cấp độ bằng cách di chuyển qua ống màu đỏ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,449 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Mar 16, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Đi qua các ống để thu thập tất cả các đồng xu, sau đó vượt qua cấp độ bằng cách di chuyển qua ống màu đỏ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua các ống để thu thập tất cả các đồng xu, sau đó vượt qua cấp độ bằng cách di chuyển qua ống màu đỏ!

3.6 Rating Star
1,449
Phiếu bầu