Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Walls Logic

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(178 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đặt những bức tường vào những khoảng trống... Nhưng, bạn phải tuân theo các quy tắc sau:

1) Số vách nối vào cột (hub) phải trùng với số ghi trên cột.

2) Các bức tường không được tạo thành các vòng khép kín.

Trò chơi sẽ cho bạn biết khi nào bạn vi phạm quy tắc. Trò chơi này thoạt nghe có vẻ rất khó, nhưng sẽ dễ dàng khi bạn đã quen với cách thức hoạt động của nó.

Đặt những bức tường vào những khoảng trống... Nhưng, bạn phải tuân theo các quy tắc sau:

1) Số vách nối vào cột (hub) phải trùng với số ghi trên cột.

2) Các bức tường không được tạo thành các vòng khép kín.

Trò chơi sẽ cho bạn biết khi nào bạn vi phạm quy tắc. Trò chơi này thoạt nghe có vẻ rất khó, nhưng sẽ dễ dàng khi bạn đã quen với cách thức hoạt động của nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(178 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đặt những bức tường vào những khoảng trống... Nhưng, bạn phải tuân theo các quy tắc sau:

1) Số vách nối vào cột (hub) phải trùng với số ghi trên cột.

2) Các bức tường không được tạo thành các vòng khép kín.

Trò chơi sẽ cho bạn biết khi nào bạn vi phạm quy tắc. Trò chơi này thoạt nghe có vẻ rất khó, nhưng sẽ dễ dàng khi bạn đã quen với cách thức hoạt động của nó.

Đặt những bức tường vào những khoảng trống... Nhưng, bạn phải tuân theo các quy tắc sau:

1) Số vách nối vào cột (hub) phải trùng với số ghi trên cột.

2) Các bức tường không được tạo thành các vòng khép kín.

Trò chơi sẽ cho bạn biết khi nào bạn vi phạm quy tắc. Trò chơi này thoạt nghe có vẻ rất khó, nhưng sẽ dễ dàng khi bạn đã quen với cách thức hoạt động của nó.

3.5 Rating Star
178
Phiếu bầu