Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

5 Similarities

Xếp hạng:
Rating Star2.9 / 5(1,995 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Dec 17, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trên mỗi màn hình, hãy tìm 5 mục giống nhau. Bạn có thể vượt qua bao nhiêu màn hình?

Trên mỗi màn hình, hãy tìm 5 mục giống nhau. Bạn có thể vượt qua bao nhiêu màn hình?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star2.9 / 5(1,995 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Dec 17, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trên mỗi màn hình, hãy tìm 5 mục giống nhau. Bạn có thể vượt qua bao nhiêu màn hình?

Trên mỗi màn hình, hãy tìm 5 mục giống nhau. Bạn có thể vượt qua bao nhiêu màn hình?

2.9 Rating Star
1,995
Phiếu bầu