Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

A Strange Creature Joined My Party

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(7,134 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2022

Hướng dẫn

Chọn đối thoại hoặc các tùy chọn khác bằng cách nhấp vào chúng. Trong một số phần, bạn sẽ phải nhấp vào tất cả các từ được đánh dấu để chuyển sang cảnh tiếp theo.

Bạn có thể tạo nên mối liên kết bền chặt với sinh vật của mình và có được kết thúc tốt nhất không?

GỢI Ý: Đừng quên lưu trò chơi của bạn bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Bắt tay vào cuộc phiêu lưu do chính bạn lựa chọn với một sinh vật bí ẩn! Hãy lựa chọn bằng cách nhấp vào chúng. Trong một số phần, bạn sẽ phải nhấp vào tất cả các từ được đánh dấu để chuyển sang cảnh tiếp theo.

Các lựa chọn bạn đưa ra sẽ dẫn bạn đến những con đường khác nhau. Chọn một cách khôn ngoan!

MẸO: Bạn có thể lưu trò chơi của mình bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(7,134 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2022

Hướng dẫn

Chọn đối thoại hoặc các tùy chọn khác bằng cách nhấp vào chúng. Trong một số phần, bạn sẽ phải nhấp vào tất cả các từ được đánh dấu để chuyển sang cảnh tiếp theo.

Bạn có thể tạo nên mối liên kết bền chặt với sinh vật của mình và có được kết thúc tốt nhất không?

GỢI Ý: Đừng quên lưu trò chơi của bạn bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Bắt tay vào cuộc phiêu lưu do chính bạn lựa chọn với một sinh vật bí ẩn! Hãy lựa chọn bằng cách nhấp vào chúng. Trong một số phần, bạn sẽ phải nhấp vào tất cả các từ được đánh dấu để chuyển sang cảnh tiếp theo.

Các lựa chọn bạn đưa ra sẽ dẫn bạn đến những con đường khác nhau. Chọn một cách khôn ngoan!

MẸO: Bạn có thể lưu trò chơi của mình bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

4.3 Rating Star
7,134
Phiếu bầu