Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pond Hub

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(4,127 Phiếu bầu)
Release :
Aug 03, 2023

Hướng dẫn

Nhấp vào quả trứng để kiếm một số tiền để mua con vịt đầu tiên của bạn. Khi đã có vịt, bạn có thể vuốt ve và cho nó ăn để chúng vui vẻ!

Để cho vịt ăn, hãy nhấp vào biểu tượng có túi thức ăn cho gà. Để vuốt ve con vịt của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng găng tay và di chuột qua con vịt để vuốt ve chúng. Khi con vịt của bạn thực sự hạnh phúc, chúng sẽ đẻ trứng. Nhấp vào quả trứng để thu thập nó và kiếm tiền có thể dùng để mua thêm vịt, quần áo hoặc đồ nội thất cho ao của bạn!

Để tùy chỉnh con vịt của bạn, hãy nhấp vào nút "Phụ kiện" và nhấp vào bất kỳ phụ kiện nào để đeo vào con vịt của bạn.

Để mua đồ, bạn bấm vào biểu tượng chữ V và bấm vào biểu tượng cửa hàng. Khi muốn đặt 1 món đồ trong quan ao bạn click vào hộp quà và click vào món đồ muốn đặt.

Đảm bảo rằng những chú vịt của bạn vui vẻ, nếu không chúng sẽ bắt đầu đi lang thang đến mép màn hình. Khi chúng trông cáu kỉnh hoặc ở gần mép màn hình, hãy nhấp vào cây gậy để đưa chúng trở lại. Nếu bạn không lấy chúng kịp thời, con vịt của bạn sẽ chạy mất!

Nhấp vào quả trứng để kiếm một số tiền để mua con vịt đầu tiên của bạn. Khi bạn đã có được con vịt của mình, bạn có thể vuốt ve và cho nó ăn để nó luôn vui vẻ!

Nhấp vào một con vịt để cho ăn hoặc vuốt ve nó:

  • Để cho nó ăn, hãy nhấp vào túi thức ăn xuất hiện ở góc dưới cùng bên trái.
  • Để vuốt ve nó, hãy nhấp vào biểu tượng găng tay và di chuột qua con vịt để vuốt ve nó.

Khi con vịt của bạn thực sự hạnh phúc, nó sẽ đẻ trứng. Nhấp vào quả trứng để kiếm tiền mua thêm vịt, quần áo hoặc đồ trang trí cho ao của bạn!

Để tiêu tiền, hãy nhấp vào biểu tượng chữ V ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào biểu tượng cửa hàng. Tại đây, bạn có thể mua vịt, đồ trang trí và phụ kiện mới. Khi bạn muốn thêm vật trang trí vào ao của mình, hãy nhấp vào hộp quà, sau đó nhấp vào vật trang trí bạn muốn đặt.

Đảm bảo rằng những chú vịt của bạn vui vẻ, nếu không chúng sẽ bắt đầu đi lang thang đến mép màn hình. Khi một con vịt trông cáu kỉnh hoặc ở quá gần mép màn hình, hãy nhấp vào cây gậy để chọn nó, sau đó nhấp vào con vịt để dẫn nó trở lại ao. Nếu bạn không đến kịp, con vịt của bạn sẽ chạy mất!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(4,127 Phiếu bầu)
Release :
Aug 03, 2023

Hướng dẫn

Nhấp vào quả trứng để kiếm một số tiền để mua con vịt đầu tiên của bạn. Khi đã có vịt, bạn có thể vuốt ve và cho nó ăn để chúng vui vẻ!

Để cho vịt ăn, hãy nhấp vào biểu tượng có túi thức ăn cho gà. Để vuốt ve con vịt của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng găng tay và di chuột qua con vịt để vuốt ve chúng. Khi con vịt của bạn thực sự hạnh phúc, chúng sẽ đẻ trứng. Nhấp vào quả trứng để thu thập nó và kiếm tiền có thể dùng để mua thêm vịt, quần áo hoặc đồ nội thất cho ao của bạn!

Để tùy chỉnh con vịt của bạn, hãy nhấp vào nút "Phụ kiện" và nhấp vào bất kỳ phụ kiện nào để đeo vào con vịt của bạn.

Để mua đồ, bạn bấm vào biểu tượng chữ V và bấm vào biểu tượng cửa hàng. Khi muốn đặt 1 món đồ trong quan ao bạn click vào hộp quà và click vào món đồ muốn đặt.

Đảm bảo rằng những chú vịt của bạn vui vẻ, nếu không chúng sẽ bắt đầu đi lang thang đến mép màn hình. Khi chúng trông cáu kỉnh hoặc ở gần mép màn hình, hãy nhấp vào cây gậy để đưa chúng trở lại. Nếu bạn không lấy chúng kịp thời, con vịt của bạn sẽ chạy mất!

Nhấp vào quả trứng để kiếm một số tiền để mua con vịt đầu tiên của bạn. Khi bạn đã có được con vịt của mình, bạn có thể vuốt ve và cho nó ăn để nó luôn vui vẻ!

Nhấp vào một con vịt để cho ăn hoặc vuốt ve nó:

  • Để cho nó ăn, hãy nhấp vào túi thức ăn xuất hiện ở góc dưới cùng bên trái.
  • Để vuốt ve nó, hãy nhấp vào biểu tượng găng tay và di chuột qua con vịt để vuốt ve nó.

Khi con vịt của bạn thực sự hạnh phúc, nó sẽ đẻ trứng. Nhấp vào quả trứng để kiếm tiền mua thêm vịt, quần áo hoặc đồ trang trí cho ao của bạn!

Để tiêu tiền, hãy nhấp vào biểu tượng chữ V ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào biểu tượng cửa hàng. Tại đây, bạn có thể mua vịt, đồ trang trí và phụ kiện mới. Khi bạn muốn thêm vật trang trí vào ao của mình, hãy nhấp vào hộp quà, sau đó nhấp vào vật trang trí bạn muốn đặt.

Đảm bảo rằng những chú vịt của bạn vui vẻ, nếu không chúng sẽ bắt đầu đi lang thang đến mép màn hình. Khi một con vịt trông cáu kỉnh hoặc ở quá gần mép màn hình, hãy nhấp vào cây gậy để chọn nó, sau đó nhấp vào con vịt để dẫn nó trở lại ao. Nếu bạn không đến kịp, con vịt của bạn sẽ chạy mất!

4.7 Rating Star
4,127
Phiếu bầu