Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

ARROW

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(864 Phiếu bầu)
Release :
Jul 08, 2022

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các dấu chấm trùng với màu của mũi tên.

Để thay đổi hướng mũi tên, hãy di chuyển vào các vòng tròn màu xanh lam! Với ba chế độ khác nhau, bạn sẽ thoải mái, chơi hết mình hay thư giãn?

Di chuyển các mũi tên bằng các phím mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các dấu chấm trùng với màu của mũi tên.

Để thay đổi hướng mũi tên, hãy di chuyển vào các vòng tròn màu xanh lam! Với ba chế độ khác nhau, bạn sẽ thoải mái, chơi hết mình hay thư giãn?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(864 Phiếu bầu)
Release :
Jul 08, 2022

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các dấu chấm trùng với màu của mũi tên.

Để thay đổi hướng mũi tên, hãy di chuyển vào các vòng tròn màu xanh lam! Với ba chế độ khác nhau, bạn sẽ thoải mái, chơi hết mình hay thư giãn?

Di chuyển các mũi tên bằng các phím mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các dấu chấm trùng với màu của mũi tên.

Để thay đổi hướng mũi tên, hãy di chuyển vào các vòng tròn màu xanh lam! Với ba chế độ khác nhau, bạn sẽ thoải mái, chơi hết mình hay thư giãn?

4.3 Rating Star
864
Phiếu bầu