Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

ARROW 2: Patterns

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(331 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Giải phóng:
Nov 29, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(331 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Giải phóng:
Nov 29, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các mũi tên. Mũi tên quay về hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là đặt các mũi tên vào đúng vị trí để khớp với mẫu hiển thị ở góc màn hình.

Nếu bạn cần xoay các mũi tên, hãy chạy vào các vòng tròn màu xanh lam để thay đổi hướng của mũi tên!

Bạn sẽ dễ dàng hay chơi hết mình?

4.0 Rating Star
331
Phiếu bầu