Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bingo

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(4,860 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Jan 12, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu trong Bingo là đánh dấu tất cả các số trong một hàng, cột, đường chéo hoặc tất cả bốn góc trên bảng trò chơi của bạn. Cứ sau vài giây lại có một con số mới được tiết lộ. Nếu bạn nhìn thấy con số đó trên bảng của mình, hãy nhấn vào nó để đánh dấu nó trên thẻ của bạn. Khi bạn nhận được tất cả năm số trên một dòng, theo bất kỳ hướng nào, hãy nhấn vào nút BINGO và bạn sẽ thắng!

Có một quả bóng tăng sức mạnh ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi mỗi con số được tiết lộ, nó sẽ tô thêm một chút màu sắc. Sau khi đã lấp đầy, hãy chạm vào nó để đặt một dấu ngẫu nhiên lên bảng của bạn.

Mục tiêu trong Bingo là đánh dấu tất cả các số trong một hàng, cột, đường chéo hoặc tất cả bốn góc trên bảng trò chơi của bạn. Cứ sau vài giây lại có một con số mới được tiết lộ. Nếu bạn nhìn thấy con số đó trên bảng của mình, hãy nhấp vào nó để đánh dấu nó trên thẻ của bạn. Khi bạn nhận được tất cả năm số trên một dòng, theo bất kỳ hướng nào, hãy nhấp vào nút BINGO và bạn sẽ thắng!

Có một quả bóng tăng sức mạnh ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi mỗi con số được tiết lộ, nó sẽ tô thêm một chút màu sắc. Sau khi điền đầy đủ, hãy nhấp vào nó để đặt một dấu ngẫu nhiên lên bảng của bạn.

Có bao nhiêu số trong Bingo?

Một trò chơi Bingo tiêu chuẩn có 75 con số, từ 1 đến 75. Thông thường, những con số này tương ứng với từng cột. Ví dụ: cột B sẽ có các số từ 1 đến 15, trong khi cột I sẽ có các số từ 16 đến 30. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn theo dõi các con số của mình.

Bạn có thể đến những địa điểm nào trong Bingo?

Có ba chủ đề khác nhau mà bạn có thể chọn trong phiên bản Bingo của Coolmath Games. New York, Thượng Hải và Paris là những chủ đề mà bạn có thể chọn. Mỗi người có một thẩm mỹ hơi khác nhau. Nếu bạn muốn thay đổi mọi thứ, hãy đảm bảo kiểm tra từng chủ đề.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(4,860 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Jan 12, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu trong Bingo là đánh dấu tất cả các số trong một hàng, cột, đường chéo hoặc tất cả bốn góc trên bảng trò chơi của bạn. Cứ sau vài giây lại có một con số mới được tiết lộ. Nếu bạn nhìn thấy con số đó trên bảng của mình, hãy nhấn vào nó để đánh dấu nó trên thẻ của bạn. Khi bạn nhận được tất cả năm số trên một dòng, theo bất kỳ hướng nào, hãy nhấn vào nút BINGO và bạn sẽ thắng!

Có một quả bóng tăng sức mạnh ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi mỗi con số được tiết lộ, nó sẽ tô thêm một chút màu sắc. Sau khi đã lấp đầy, hãy chạm vào nó để đặt một dấu ngẫu nhiên lên bảng của bạn.

Có bao nhiêu số trong Bingo?

Một trò chơi Bingo tiêu chuẩn có 75 con số, từ 1 đến 75. Thông thường, những con số này tương ứng với từng cột. Ví dụ: cột B sẽ có các số từ 1 đến 15, trong khi cột I sẽ có các số từ 16 đến 30. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn theo dõi các con số của mình.

Bạn có thể đến những địa điểm nào trong Bingo?

Có ba chủ đề khác nhau mà bạn có thể chọn trong phiên bản Bingo của Coolmath Games. New York, Thượng Hải và Paris là những chủ đề mà bạn có thể chọn. Mỗi người có một thẩm mỹ hơi khác nhau. Nếu bạn muốn thay đổi mọi thứ, hãy đảm bảo kiểm tra từng chủ đề.

Mục tiêu trong Bingo là đánh dấu tất cả các số trong một hàng, cột, đường chéo hoặc tất cả bốn góc trên bảng trò chơi của bạn. Cứ sau vài giây lại có một con số mới được tiết lộ. Nếu bạn nhìn thấy con số đó trên bảng của mình, hãy nhấp vào nó để đánh dấu nó trên thẻ của bạn. Khi bạn nhận được tất cả năm số trên một dòng, theo bất kỳ hướng nào, hãy nhấp vào nút BINGO và bạn sẽ thắng!

Có một quả bóng tăng sức mạnh ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi mỗi con số được tiết lộ, nó sẽ tô thêm một chút màu sắc. Sau khi điền đầy đủ, hãy nhấp vào nó để đặt một dấu ngẫu nhiên lên bảng của bạn.

4.5 Rating Star
4,860
Phiếu bầu