Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bounce and Block

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(203 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 03, 2023
Release:
May 19, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

Nhấp và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(203 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 03, 2023
Release:
May 19, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

Nhấp và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

4.0 Rating Star
203
Phiếu bầu