Mysterious Treasures

Hướng dẫn

Bạn là một thợ săn kho báu trong một căn phòng đầy những đồng tiền vàng và những đồng xu bị nguyền rủa. Mỗi lượt, di chuyển nhân vật màu xanh lá cây của bạn đến một ô vuông trong cùng một hàng và thu thập chồng xu ở đó. Mỗi đồng xu vàng mang lại cho bạn 1 điểm và mỗi đồng xu bị nguyền rủa (màu nâu) sẽ loại bỏ một điểm. Sau khi bạn di chuyển, đối thủ của bạn sẽ di chuyển nhân vật màu đỏ của mình đến một ô vuông trong cùng một cột và thu thập tiền xu ở đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có nhiều xu hơn đối thủ khi trò chơi kết thúc!

Bạn là một thợ săn kho báu trong một căn phòng đầy những đồng tiền vàng và những đồng xu bị nguyền rủa. Mỗi lượt, di chuyển nhân vật màu xanh lá cây của bạn đến một ô vuông trong cùng một hàng và thu thập chồng xu ở đó. Mỗi đồng xu vàng mang lại cho bạn 1 điểm và mỗi đồng xu bị nguyền rủa (màu nâu) sẽ loại bỏ một điểm. Sau khi bạn di chuyển, đối thủ của bạn sẽ di chuyển nhân vật màu đỏ của mình đến một ô vuông trong cùng một cột và thu thập tiền xu ở đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có nhiều xu hơn đối thủ khi trò chơi kết thúc!

3.4 Rating Star
647
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bạn là một thợ săn kho báu trong một căn phòng đầy những đồng tiền vàng và những đồng xu bị nguyền rủa. Mỗi lượt, di chuyển nhân vật màu xanh lá cây của bạn đến một ô vuông trong cùng một hàng và thu thập chồng xu ở đó. Mỗi đồng xu vàng mang lại cho bạn 1 điểm và mỗi đồng xu bị nguyền rủa (màu nâu) sẽ loại bỏ một điểm. Sau khi bạn di chuyển, đối thủ của bạn sẽ di chuyển nhân vật màu đỏ của mình đến một ô vuông trong cùng một cột và thu thập tiền xu ở đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có nhiều xu hơn đối thủ khi trò chơi kết thúc!

Bạn là một thợ săn kho báu trong một căn phòng đầy những đồng tiền vàng và những đồng xu bị nguyền rủa. Mỗi lượt, di chuyển nhân vật màu xanh lá cây của bạn đến một ô vuông trong cùng một hàng và thu thập chồng xu ở đó. Mỗi đồng xu vàng mang lại cho bạn 1 điểm và mỗi đồng xu bị nguyền rủa (màu nâu) sẽ loại bỏ một điểm. Sau khi bạn di chuyển, đối thủ của bạn sẽ di chuyển nhân vật màu đỏ của mình đến một ô vuông trong cùng một cột và thu thập tiền xu ở đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có nhiều xu hơn đối thủ khi trò chơi kết thúc!

3.4 Rating Star
647
Phiếu bầu