Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Candy Wrapper

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(7,501 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 19, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Bạn có thể rơi xuyên qua mặt đất để đến được các nền tảng cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Bạn có thể rơi xuyên qua mặt đất để đến được các nền tảng cao hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(7,501 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 19, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Bạn có thể rơi xuyên qua mặt đất để đến được các nền tảng cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Bạn có thể rơi xuyên qua mặt đất để đến được các nền tảng cao hơn.

3.4 Rating Star
7,501
Phiếu bầu