Catch the Candy Xmas

Hướng dẫn

Nhấn và giữ để khởi chạy công cụ lấy của bạn. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo Giáng sinh cho những ngày nghỉ đông. Nhắm và bắn vào cánh tay của anh ấy bằng chuột của bạn để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
12,924
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và giữ để khởi chạy công cụ lấy của bạn. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo Giáng sinh cho những ngày nghỉ đông. Nhắm và bắn vào cánh tay của anh ấy bằng chuột của bạn để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
12,924
Phiếu bầu